Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt

Insikt

 • Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

  Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

  Ett långsiktigt partneravtal har tecknats mellan Trä & Teknik och branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen (TMF), Svenskt Trä, STTF och Sawtec. Avtalet omfattar mässorna 2020, 2022 och 2024. Dessutom blir statliga forskningsinstitutet RISE innovationspartner för nästa års mässa. – Samarbetet stärker inte bara vår mötesplats utan hela träindustrin, säger Martin Claeson, affärsansvarig för Trä & Teknik.…

 • Almedalen 2019: Träffpunkt TMF för femte året i rad

  Almedalen 2019: Träffpunkt TMF för femte året i rad

  Agenda 2030, export, kompetensförsörjning samt ett ökat och varierat byggande. För femte sommaren i rad satsade TMF på Träffpunkt TMF under Almedalsveckan, en mötesplats där vi får tillfälle att prata med politiker, beslutsfattare och opinionsbildare om branschens mest angelägna frågor. Träffpunkt TMF genomfördes i möbelföretaget G.A.D:s butik under tre förmiddagar, 1–3 juli. – Med vår mötesplats…

 • Inför Avtal 2020: Arbetsgivarna har satt sina mål

  Inför Avtal 2020: Arbetsgivarna har satt sina mål

  Arbetsgivarna har satt sina mål inför avtalsrörelsen 2020. Fokus kommer att ligga på lönenivåer, flexibilitet samt långsiktighet som värnar konkurrenskraften. Om några månader tar arbetsgivarna inom industrin emot yrkanden från de fackliga parterna och ger samtidigt sina motyrkanden till facken. Det blir startskottet för avtalsförhandlingar under 2020 som totalt berör 2,8 miljoner anställda i 500…

 • Digitala produktionsdagen 25 september: Inspireras av exempel från kollegor i branschen!

  Digitala produktionsdagen 25 september: Inspireras av exempel från kollegor i branschen!

  Du som är anställd på ett av våra medlemsföretag kanske har funderat på det här med digital transformation och automation? Hur skapar man egentligen en smart industri och hur jobbar man på bästa sätt med innovationer? Digitala Produktionsdagen – i samverkan med Hello Future, Trädagars, Träcentrum och Tillväxtverket (Automation Region, Robotlyftet och Automation Expo) –…

 • Träbyggnadsindustrin leder vägen till framtidens träbyggande

  Den 3 juli tog statsminister Stefan Löfven emot ”Roadmap för industriellt byggande”, industrins färdplan för hur den träbyggande industrin kan bidra till samhällsutvecklingen genom ett ekologiskt och socialt hållbart bostadsbyggande. Planen överlämnades i samband med statsministerns besök vid Stora Ensos sågverk i Gruvön, en del i den sommarturné som för statsministerns del ersatte Almedalen för…

 • ”Medlemsföretagens fulla potential nås bäst när beslutsfattare vid myndigheter och i politiken får insikt i hur regleringar påverkar vår bransch”

  ”Medlemsföretagens fulla potential nås bäst när beslutsfattare vid myndigheter och i politiken får insikt i hur regleringar påverkar vår bransch”

  Sedan den 17 juni har TMF en näringspolitisk expert, Gustaf Fritz. Han kommer att jobba med påverkansarbete och omvärldsbevakning inom några av TMF:s viktiga branschområden, med stort fokus på bostadspolitik – ett ökat och varierat byggande – samt hållbar utveckling. Gustaf Fritz är 25 är, kommer från Eslöv i Skåne och är utbildad statsvetare. Han…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen