Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt

Insikt

 • ”Jag vill driva projekt som ger bättre förutsättningar för inredningsbranschen”

  ”Jag vill driva projekt som ger bättre förutsättningar för inredningsbranschen”

  TMF välkomnar Sandra Furtenbach som ny projektledare för branschutveckling inredning – ett område som inkluderar kök & bad, specialinredningar, träkomponenter och träskivor. Sandra Furtenbach har lång erfarenhet av projektledning från olika branscher, främst med fokus på marknadsföring och kommunikation. Hon kommer närmast från Prevas AB, som är ett IT-konsultföretag med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, industriell…

 • Reinfeldt drog rekordantal till årsmötet

  Reinfeldt drog rekordantal till årsmötet

  TMF:s årsmöte slog i år deltagarrekord. Närmare 200 personer besökte mötet den 4 maj på i Stockholm där deltagarna fick möta en före detta statsminister, en hjärnforskare och en komiker. Allt samlat under det övergripande temat ledarskap.

 • TMF driver utvecklingen av kostnadseffektiva lågenergihus

  TMF driver utvecklingen av kostnadseffektiva lågenergihus

  TMF är initiativtagare till ett innovationskluster för energieffektiva småhus (BeSmå), som fått treårig finansiering från Energimyndigheten och sammanlagda anslag på 15 miljoner kronor. Målet är att driva energiutvecklingen för att hitta så kostnadseffektiva alternativ som möjligt. – Det finns andra som jobbar för energieffektiva lösningar men skillnaden är vårt fokus på energieffektiva hus till en…

 • Stort gehör för remissförslag

  Stort gehör för remissförslag

  På energifronten är det händelserika tider med nya planerade energiregler för 2017 och 2021. TMF lämnade ett remissförslag till Boverket i slutet av februari – ett förslag som fått stort gehör i branschen och där TMF tillsammans med SP/ RISE (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) tryckt på att kravnivåerna blir svåra att genomföra när det gäller mindre…

 • Ny rapport om rekryteringsbehoven i trä- och möbelindustrin

  Ny rapport om rekryteringsbehoven i trä- och möbelindustrin

  Svensk trä- och möbelindustri växer och företagen har ett mycket stort rekryteringsbehov – men de har svårt att hitta personer med rätt utbildning. En tredjedel av företagen uppger att arbetskraftsbristen är ett hinder för ökad produktion, visar en ny undersökning. – Situationen är kritisk då antalet elever på de relevanta utbildningarna är historiskt låg. På…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen