Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / ”Ingen avtalsrörelse är den andra lik”

”Ingen avtalsrörelse är den andra lik”

Att tiden går snabbt vet vi ju alla och det blir extra tydligt nu när vi på TMF håller på med förberedelsearbete inför kollektivavtalsförhandlingar med våra fackliga motparter efter jul och nyår. Den 31 mars 2017 träffades ett treårigt avtal. Då kändes tre år som en väldigt lång tid och de flesta tyckte det var skönt med en längre paus från förhandlandet. Inte minst med tanke på att avtalsrörelsen 2016 resulterade i ett ettårigt avtal.

Eva Glückman, förhandlingschef TMF

Eva Glückman, förhandlingschef TMF

Men plötsligt är det dags igen! Nu arbetar mina kollegor och jag för fullt med att samla in information och synpunkter från våra medlemmar. Vi uppskattar verkligen att medlemsföretagen engagerar sig och tar sig tid att besvara enkäter och komma på avtalskonferenser. Det gör vårt arbete mycket lättare. I december ska TMF:s styrelse anta avtalsyrkandena och därefter kommer vi att lämna över dem till GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Vilka yrkanden det blir är ju inte klart ännu, men något som många företag har synpunkter på är arbetstiderna och möjligheterna att påverka dem.

TMF är en del av Industriavtalet och därmed delaktigt i att sätta det så kallade märket, det vill säga den löneökningstakt som blir norm även för övriga parter på arbetsmarknaden. Det är ett stort ansvar men också fantastiskt roligt. Ibland får jag kommentaren att det måste vara tråkigt att göra samma sak om och om igen, men så är det inte. Det finns alltid något nytt inslag vid förhandlingarna som gör att scenariot ändras och att man måste tänka i andra banor – förutsättningar som jag uppskattar och ser som utmanande. Inför varje ny avtalsrörelse brukar man säga att det kommer att bli den svåraste avtalsrörelsen någonsin. Om det blir så denna gång är svårt att sia om men det finns vissa faktorer som ändå gör det lite mer komplicerat.

Det som framför allt står klart är att vi är på väg att lämna en högkonjunktur. Vi har osäkerhet kring Brexit, handelskrig och även krav på höjda löner, och oavsett vad märket anger så ska löneförhöjningarna – enligt vissa fackförbund – vara högre. Det finns de som är kritiska mot märket och vill ha en annan modell och som ”grädde på moset” har vi pågående LAS-förhandlingar. Med dessa förutsättningar ska vi gå in i en avtalsrörelse.

Eva Glückman

förhandlingschef TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen