Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Hallå där! / Hur attraktiv är du som arbetsgivare?

Hur attraktiv är du som arbetsgivare?

Bli en mer attraktiv arbetsgivare med hjälp av employer branding. Anna Dyhre är expert inom området och menar att det finns mycket att vinna på att se över det egna varumärket. I slutet av april talade hon på TMF:s årsmöte.

ANNA DYHRE Gör: Föreläsare, rådgivare och författare inom employer branding.  Bakgrund: Göteborgare som bor i Stockholm, juristexamen.  Aktuell: En av talarna på TMF:s årsmöte i slutet av april.

ANNA DYHRE
Gör: Föreläsare, rådgivare
och författare inom employer branding.
Bakgrund: Göteborgare
som bor i Stockholm,
juristexamen.
Aktuell: En av
talarna
på TMF:s årsmöte i
slutet av april.

Hur skulle du förklara begreppet employer branding?

– Egentligen är det arbetsgivaren som varumärke och hur attraktiv du är som arbetsgivare. Definitionen är precis som för ett varumärke, det man uppfattar och uppfyller. Med employer branding tar du makten och ser till att trovärdigt kommunicera vem du är, vad du står för och hur du vill uppfattas.

Varför är det viktigt för företag att lägga tid på detta?

– Erfaren och duktig personal är en bristvara i många yrken, den största utmaningen är att hitta talangerna. En del företag får svårt att växa eftersom de inte hittar rätt medarbetare. Då är det jätteviktigt att fundera på varför folk inte vill jobba där och varför de slutar.

Är det någon skillnad på hur små och stora företag arbetar med employer branding?

– Små företag har oftast inte någon personalchef eller strategisk plan när det gäller employer branding. De kan även vara mer sårbara vid personalförändringar. Stora företag är tvungna att jobba mer strukturerat med det egna varumärket.

Vad ska företag tänka på när de rekryterar nya medarbetare?

– Man måste våga ta på sig den andres skor. Ofta är det en envägskommunikation som utgår från företagets egen kravlista. Men om man inte är ett väldigt tilltalande företag så blir det svårt. Fundera över vilka ni vill attrahera och målgruppsanpassa kommunikationen.

Hur får man sina anställda att bli lojala ambassadörer?

– Det är dit man vill komma. Attraktiva företag har ofta bra koll på vad sina medarbetare tycker och de ser till att de trivs och utvecklas, då blir de per automatik lojala ambassadörer. Identifiera ambassadörerna och ta reda på vad det är som gör att ni är bäst och när ni är det.

Har du några generella tips till branschen på hur man blir en mer attraktiv arbetsgivare?

– Våga vara mer aktiv utåt! Gör folk intresserade och låt dem upptäcka er genom att berätta om vad ni gör och vad som gör er speciella. Svensk design är välkänt, se till att visa på alla möjligheter som finns i branschen. Många unga är intresserade av design och hantverk och de behöver få veta vilka linjer eller skolor som kan passa dem.

TEXT: EMMA D MARKOVIC FOTO: EWA MALMSTEN NORDELL

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen