Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Hög renoveringstakt på bekostnad av minskad nyproduktion

Hög renoveringstakt på bekostnad av minskad nyproduktion

Renoveringstakten i miljonprogramsområdena har varit hög under 2019, vilket gör att renoveringsskulden i hyresbeståndet fortsätter att krympa och bör vara inarbetad om fem år. Det visar den årliga rapport som Trä- och Möbelföretagen, TMF, tar fram i samarbete med Prognoscentret.

Skärmavbild 2019-10-20 kl. 17.13.20

Vid nollmätningen år 2013 uppskattades antalet lägenheter inom miljonprogrammet i behov av renovering till cirka 471 000. TMF:s renoveringsrapport 2019 visar att det i genomsnitt renoverats cirka 54 000 lägenheter om året, vilket gör att det nu återstår cirka 155 000 lägenheter och att två tredjedelar är upprustade.

– Renoveringarna har taktat på bra under 2019 och hög renoveringstakt är givetvis en utveckling som är oerhört positiv för många av TMF:s företag. Vi ser just nu ingen avmattning i renoveringstakten så inom fem år bör renoveringsskulden vara inarbetad, säger Martina Hallgren, projektledare inom branschutveckling på TMF för dörrar, fönster, trappor och trägolv och ansvarig för rapporten.

Med 2019 års siffror har även de senaste årens trendmässiga minskning av renoveringar brutits – en minskning som då bland annat förklarades med en ökande nybyggnation och resursbrist i såväl egna led som i möjligheten att upphandla entreprenörer. Nu är snarare scenariot det motsatta.

– Det är klart att det är glädjande att renoveringstakten har ökat, även om det känns kluvet eftersom det sker på bekostnad av en minskad nyproduktion, säger TMF:s bostadspolitiska expert, Gustaf Edgren.

I årets rapport har det även ställts frågor om hinder för renovering och här anges skärpta regelverk som ett betydande problem även om främsta hindret är någon form av ekonomiska skäl, som att man inte kan ta ut kostnaderna genom höjda hyror.

Rapporten visar även ett svagt intresse för att söka investeringsstöd – ett stöd som hittills haft en liten effekt på renoveringsmarknaden.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen