Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Hållbarhet – ett begrepp för stort och smått

Hållbarhet – ett begrepp för stort och smått

Redan 1976 användes begreppet ”hållbarhet” för att beskriva en ekonomi som hade ”jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem”. De följande åren dök begreppet upp allt oftare, och i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som kom 1987 beskrevs hållbar utveckling med orden ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” – något som har kommit att bli själva definitionen av hållbarhet.

Hållbarhet är ett ganska fantastiskt begrepp som passar in på stort och smått och i flera tidsperspektiv. Och allt hänger ihop med vartannat. För att jorden och universum ska kunna hålla i åtskilliga tiotusentals år till bör den verksamhet vi håller på med i dag – till exempel företags produktion och processer – utföras på ett hållbart sätt. Förutom miljömässig hänsyn är social hållbarhet en viktig ingrediens – som att människor har det bra på jobbet, med en säker arbetsmiljö och beteenden och attityder som inte lämnar någon utanför.

I det här numret av Trä- & Möbelforum rör vi vid hållbarhet på flera nivåer. I ett stort reportage följer vi Boråsföretaget Modexa som länge arbetat med miljötänk. Dessutom tittar vi närmare på vilka skyldigheter en arbetsgivare har för säkerheten på jobbet samt den positiva inverkan på jargong som en jämställd arbetsplats har.

Trevlig läsning!

Peder Edvinsson, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen