Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Sveriges största mötesplats för arbetsmiljö

Sveriges största mötesplats för arbetsmiljö

Gilla jobbet


Den 22–23 oktober 2014 förvandlas Stockholmsmässan till Sveriges största mötesplats för dig som är engagerad i arbetsmiljöfrågor.

Kom och inspireras av över 100 seminarier, utställning, forskning, praktik, åsikter och insikter! TMF finns på plats med information – bland annat om Maskinkörkortet.

Eventet är ett unikt tillfälle för dig som vill ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter, uppleva olika arbetsmiljöer och få nya idéer. I den stora utställningen finns uppbyggda arbetsmiljöer, visualiseringar, simulatorer, föreställningar och paneldebatter.

– Detta är en unik kraftsamling inom arbetsmiljöområdet. Till ett lågt pris får man ta del av en otrolig mängd kunskap och dialoger inom många områden. En guldgruva oavsett om man är chef, skyddsombud eller på något annat sätt intresserad av arbetsmiljö, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent och ordförande i Gilla Jobbets styrgrupp.

Varför behövs den här typen av mötesplatser?

– En målsättning är att alla deltagare ska ha nya kunskaper och verktyg med sig hem, inte minst om hur man konkret kan förändra och utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen.

På Gilla Jobbet kan du välja mellan ett hundratal spännande seminarier om till exempel hållbart arbetsliv, förebyggande arbetsmiljöarbete, friska arbetsplatser, säkerhet på jobbet och mångfald.

Läs mer: gillajobbet.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen