Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / FULL KOLL PÅ MARKNADEN

FULL KOLL PÅ MARKNADEN

Utvecklas ni som ni borde för att avancera på marknaden eller är ni på väg att bli omsprungna? I en föränderlig värld skiftar marknadens behov snabbare än någonsin, företag behöver öka innovationstakten men upplever sig ofta utlämnade till avancerade gissningar utan bevis för sina svar.

Edsbyn Senab kände behovet av nya processer för att tackla den utmaningen och gjorde det med hjälp av designdriven innovationsmetodik. Här delar de med sig av strategiska tips om hur företag bör tänka. Edsbyn Senab inreder kontorsmiljöer världen över – en bransch som i hög utsträckning p.verkas av förändrade kundbeteenden och framtida produkter och tjänster.

Under 2018 inledde företaget ett samarbete med den digitala transformationsbyrån Hello Future för att testa och etablera designdriven innovationsmetodik. Parterna arbetade i flera parallella processer och insatser som gick ut på att hjälpa Edsbyn Senab att möta utmaningen att kunna hitta, testa och utvärdera idéer utan att alltför mycket tid riskeras på utveckling.

Under resans gång gick de igenom saker som konkretiserandet av idéer, användartester och kvantifierat lärande från kunder. Johan Selberg är ansvarig för den strategiska affärsutvecklingen inom koncernen. Så här sammanfattar han sina erfarenheter av företagets nya innovationsprocess:

1) ”Löser produkten ett verkligt problem?”
Johan Selberg, chef för strategisk affärsutveckling på Edsbyn Senab AB,

Johan Selberg, chef för strategisk affärsutveckling på Edsbyn Senab AB,

Spendera inte för mycket resurser på att utveckla produkter eller tjänster utan att veta om efterfrågan uppfyller ett behov. Huruvida det finns ett faktiskt behov hos målgruppen eller inte är essentiellt. Att hitta idéer är inte nödvändigtvis det svåra – i stället ligger utmaningen i att veta hur väl mottagen en idé skulle bli av marknaden om den realiserades.

– När jag omvärldsbevakar kan jag hitta en förändring som skapar en möjlighet för oss. Frågan är då: ”Är det verkligen ett problem för kunden och kan vårt förslag till lösning vara en lösning för kunden? Hur kan vi ta reda på det så snart som möjligt?” För vi kan ju lägga mycket tid och pengar bara för att komma fram till att nej, vår produkt var inte lösningen. Vi har då bara investerat delar av en veckas tid på några personer och så lägger vi ned det sen – eller så var det intressant och då investerar vi lite tid till. Med det sagt har vi ju inte gått vidare med alla idéer, det beror ju på vad kalkylen visar.

2) Användardata talar till ledningens hjärtan

Många upplever att ledningsnivån är den svåraste att nå fram på, eftersom ledningsgruppen har tuffa ekonomiska krav och ett tydligt uppdrag i sikte. Siffror och kvantifierbara underlag som tydligt motiverar insatser och investeringar väger tungt.

– För att initialt få med sig kollegorna och bolagets ledning i det designdrivna angreppssättet handlade mycket om att hantera förväntningar på vad utveckling av en liten testbar produkt (en s. kallad MVP – minimum viable product) är. ”Nu gör vi en innovationssprint, vi har en hypotes om vad som kommer ut, men vi vet inte.” Ledningen gillar att det blir data av användartesterna. Det är någon som faktiskt säger ”det här upplever vi, det här var bra, det här var dåligt”, i stället för att vi inom bolaget ska gå på känsla.

3) Minimera onödig tid och resurser genom användartester

En avgörande del när det gäller den nya innovationsmetodiken för att få företaget att använda resurser och kvalitativa insatser på bästa sätt.

Genom att testa idéer i små grupper får Edsbyn Senab objektiva data på hur tankarna funkar.

Genom att testa idéer i små grupper får Edsbyn Senab objektiva data på hur tankarna funkar.

– I ett projekt hade vi en idé som var jättespännande och hade bekräftat att den möter ett behov på marknaden. Men då hamnade vi i det som är extra intressant i mina ögon: Hur ska vi räkna på det här då? Och så klurade vi och räknade lite och såg att idén nog inte var tillräckligt bra jämfört med insatsen och att vi fick välja något annat i stället. Men vi vet att idén håller. Vi har bara inte lyckats lösa hur vi ska skala upp den. Kan vi lösa hur vi får upp volymen är idén aktuell igen.

Johan Selberg vittnar om hur väl designmetodiken lämpat sig för att förenkla i just dessa utvecklingssituationer. I stället för att fastna i en loop där idén fortsätter att utvecklas och äter upp alldeles för mycket resurser innan den kan möta verkligheten valde Johan att utmana sina medarbetare att prototypa och testa.

– Jag säger till personen som kommer med idén att hen aldrig kommer att få så mycket tid att utveckla den. ”Ja men jag vill göra det här bra!” kan jag få höra då.

Visst, jag vill också att det ska bli bra, men att lägga så mycket tid i det här skedet, det fungerar inte. Så hur kan vi göra så lite vi kan för att testa idén på några personer, för att få ett verkligt utfall i syfte att se om det faktiskt verkar vara en bra grej? Sedan testade vi den på fem personer och fick reda på att den verkar så bra som vi trodde.

I det här läget finns plötsligt mer än en subjektiv känsla av att en produkt kan bli något bra. Det finns data. Och då händer något, säger Johan.

– Nu kommer den att kunna prioriteras före en annan idé som kanske inte har fem användarupplevelser som bekräftar vad man trodde.

Johan Selberg är övertygad om att den nya designmetodiken är hos Edsbyn Senab för att stanna och att den landat väl hos medarbetarna.

– Jag tycker att det har varit en jättebra erfarenhet och ett jättebra angreppssätt. Det vi gjort med Hello Future hjälper mig i många andra utvecklingsdelar som jag sitter med. Vi kanske är för långsamma ibland i alla fall men för mig är det viktigaste att det alltid finns en framåtkraft, att vi alltid tar saken vidare till att utforska mer, svara på fler frågor, testa i liten skala.

– Jag tänker inte falla tillbaka till gamla arbetssätt, fortsätter han. Jag vill förfina och jobba mer med det här och skulle vilja att det spreds till andra delar av bolaget där det kan vara applicerbart.

TEXT HELLO FUTURE/TMF

FOTO EDSBYN SENAB

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen