Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / FULL FART I FLÖDET
Sherwin-Williams

FULL FART I FLÖDET

WESTCOAST_0247 as Smart Object-1Westcoast Windows har vuxit varje år sedan starten. En bra förklaring till utvecklingen är en delaktig personal och ett aldrig sinande intresse för att skapa en perfekt leveranssäkerhet. 


TEXT ANDERS LANDÉN FOTO JONNY LINDH

’’Jag fick på en föreläsning Lean förklarat på ett väldigt bra sätt: Det finns alltid flöde i en älv, och stenarna som finns i vattnet bromsar upp det flödet. Lean är att plocka bort stenarna och öka flödet.”

Citatet kommer från vd Torbjörn Nilsson på Westcoast Windows i Trollhättan. Ett växande företag som precis startat med kvällsskift och ökat arbetsstyrkan med 25 man för att klara av den växande orderstocken.

– Vi har funnits sedan 1995 och vuxit i princip varje år, nu är vi cirka 105 anställda. 2007 flyttade företaget från Uddevalla och sedan dess har vi kunnat ta hand om hela processen från träbearbetning till färdig produkt. Både vi och branschen har medvind. Vår ambition är att vara en av de mest lönsamma fönstertillverkarna, säger Torbjörn Nilsson.

Under 2011 gjorde han flytten från bilindustrin och började som produktionschef på företaget. Inom bilindustrin hade han fått en gedigen utbildning inom Lean – ett av industrins hetaste utvecklingsteorier under de senaste åren. Produktionsprocessen uppfanns av japanska Toyota och syftar till att hitta och ta bort allt i en produktion som inte skapar värde för kunden.

– Förbättringar i industrin sker överallt, hela tiden, alla vill bli bättre. Lean är en av de saker som många företag tittat på. Det var en omställning att komma hit men man brottas med samma problem oavsett produktion, säger Torbjörn.

Under de fem åren har han gått från produktionschef till vd. Företaget har sedan dess fått en jämnare produktion över året, lyckats förbättra produktiviteten med 10 procent och fått ett större engagemang hos personalen och ökat intresse för att följa de mål som satts upp. Torbjörn säger att de anställda är så vana vid förbättringar att det i dag fungerar som drivkraft.

– Dessutom är fabriken renare och finare. Allt handlar om att få bättre flöden i produktionen – vi är en bit på väg men man kan alltid öka produktionstakten ytterligare, det finns alltid några steg till att ta.

All personal på Westcoast Windows hade innan Torbjörn klev in via Produktionslyftet fått en genomgång i Lean och grundläggande kunskaper i hur man kunde mäta kvalitet, bryta ner kostnader och se över sina flöden. Till exempel lades stor vikt vid en kundenkät för att höra hur företaget uppfattades.

– Att arbeta med sina vanligaste reklamationer och spåra orsakerna är en väldigt viktig sak att kontinuerligt följa för alla företag, säger Torbjörn.

När Torbjörn kom in infördes måndagsmöten där de anställda delades in i mindre grupper och tillsammans fick vara med och berätta vad i produktionen som tog tid eller kunde effektiviseras bort. I medarbetarenkäter delade de anställda med sig av hur de upplevde företaget. Tillsammans satte man upp gemensamma mål och underlättade för att information om målsättningar och resultat skulle nå alla medarbetare.

Som en daglig rutin började avdelningscheferna ses varje morgon för att kolla hur man låg till och få en daglig styrning av produktionen.

– Flödestänket har alltid funnits här, men nu sker allt vi gör i sekvens och vi har tydliga stationer. Vi har hela tiden arbetat för att göra en så leveranssäker produkt som möjligt. Våra fönster och dörrar ska vara exakt utifrån kundens order och levereras felfria.

I dag arbetar man mycket med fokusgrupper och blandar in många personer i workshops där man löser upp knutar ochWESTCOAST_0167 as Smart Object-1 följer upp effekter av arbetet – ”på så sätt går det snabbt att lösa ett problem i stället för att göra lite överallt”, säger Torbjörn.

Företaget har en genomarbetad investeringsplan och för cirka tre år sedan implementerades ett nytt affärssystem som gjorde det enklare att få en överblick över processen från lagd order till färdig produkt och över hur företagets lagerhållning ser ut. Affärssystemet har gjort att man kunnat spåra onödiga stoppklossar i produktionen och automatisera där det lönat sig mest.

– Just nu väntar vi på en maskin som plockar bort ett flöde – när det installerats kommer det att innebära färre tunga lyft och kortare ledtider. Flödet mellan våra maskiner är minst lika viktiga som det i stationerna, säger Torbjörn Nilsson.

Relationen med Westcoast Windows leverantörer är också viktig för att få ett framgångsrikt företag. Leverantörerna hjälper företaget att ligga långt framme i både miljö-och säkerhetsfrågor. Och påsikt hoppas Torbjörn att relationen kan utvecklas ytterligare – något dagens teknik underlättar för:

– Leverantörerna kan få tillgång till våra system för att se vilka varor som håller på att ta slut och själva fylla på. Det skulle ge kortare leveranser och mindre störningar i vår produktion.

Westcoast Windows har vuxit varje år sedan starten. En bra förklaring till utvecklingen är en delaktig personal och ett aldrig sinande intresse för att skapa en perfekt leveranssäkerhet.

Westcoast Windows har vuxit varje år sedan starten. En bra förklaring till utvecklingen är en delaktig personal och ett aldrig sinande intresse för att skapa en perfekt leveranssäkerhet.

Utanför själva produktarbetet och leveranssäkerheten sker också arbeten som minskar spillet och ökar effektiviteten. Trollhättans Energi tar hand om allt träavfall från företaget. Det eldas och köps tillbaka som fjärrvärme. I juni i år slöt man ett avtal med Raybased som gör det möjlighet att styra, övervaka och optimera alla elektriska funktioner i fastigheten.

De 25 personer som anställts för kvällsskiftet har lärts upp på plats. Trots att nyanställningarna varit många har företaget aldrig annonserat efter personal – folk har sökt sig till företaget. Torbjörn säger dock att det i dag är enklare att hitta digitaliseringsvänliga it-personer än riktigt duktiga trätekniker. Båda typerna behövs.

I slutet av augusti i år klev den nya produktionschefen Kenneth Fryk in på företaget. Förhoppningen är att hans idéer ska göra att företaget tar ytterligare några kliv mot morgondagens fönsterproduktion.

– Jag har varit i branschen länge och sett hur Westcoast Windows blivit en spelare att räkna med. De har en spännande produktportfölj som täcker ett brett spektrum. Jag ser fram emot att se vad marknaden kommer att efterfråga och att skapa en produktionsprocess som motsvarar det. Sedan finns också ett flertal beslut att ta hänsyn till, hur mycket ska vi till exempel växa? Och vilka investeringar i kompetens, lokaler och maskiner behövs för att det ska bli så? frågar sig Kenneth Fryk.

Torbjörn Nilsson har tillförsikt vad gäller både Westcoast Windows och den nya produktionschefens effekter på arbetet:

– Det ska bli spännande med ny input och nya förändringar. Vi har följt och arbetat efter Lean-teorin ett tag nu. Det ska bli spännande att se vad som kommer efter.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen