Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Spaningen / Framtiden finns i praktiken

Framtiden finns i praktiken

Det heter Prao, APL och LIA och är utmärkta sätt att bygga en framtid för branschen. Här är tipsen som gör praktiktiden lyckad för alla.

945001860-1024x1024

Därför ska ni ta emot praktikanter

Pensionsavgångarna inom trä- och möbelindustrin ökar samtidigt som det finns få nyutexaminerade att anställa. Genom att välkomna elever bidrar ditt företag till industrins och företagets framtid. Det hjälper i sin tur elevernas studie-och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Förhoppningsvis gör det också era framtida rekryteringar enklare.

Flera sorters praktik

De tre etablerade formerna av praktik är Praktisk arbetslivsorientering (Prao), Lärande i arbete (LIA) och Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Prao är till för högstadieelever och pågår i ett par veckor, LIA är en del av Yrkeshögskolan och innebär att en del av utbildningen sker på en arbetsplats och APL är en obligatorisk del av kursplanen för gymnasieskolan (15 veckor) och gymnasiesärskolan (22 veckor), för ingenjörsutbildningar på gymnasienivå pågår praktiken i tio veckor.

Goda förberedelser

Att ha klara syften med praktiktiden är bra för alla. Stäm av med skolan i god tid om vad som gäller för ert samarbete ochinformera alla på företaget. Ha gärna också ett samtal med eleven ett par veckor före praktikperioden för att prata om upplägg och förväntningar. Praktisk information om arbetstider, arbetskläder och var man äter lunch kan ofta vara viktigare än något annat.

Utse handledare

Någon på arbetsplatsen ska vara elevens handledare och kontaktperson. Ofta finns det någon som passar för rollen, men Teknikcollege har också tagit fram en handledarutbildning för branschen. Det måste inte vara handledaren som hela tiden guidar i arbetet, det är till och med en fördel om eleven får möta olika yrkesroller – men handledaren ska hela tiden finnas tillgänglig.

Passande arbetsuppgifter

Sätt er in i ert ansvar som den arbetsgivare ni kommer att vara för eleven. Är man under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och vad man får jobba med, till exempel maskiner med rörliga och farliga ämnen. Lämpliga uppgifter kan vara att packa varor, ta emot order, jobba med webben eller hantera post. Har du ett litet företag med få arbetsuppgifter kan du gå ihop med företagare på orten för att skapa variation.

Instruera individuellt

Olika personlighetstyper behöver olika förberedelser för att utföra samma jobb på ett lika bra sätt. För en mer tillbakadragen person kan det passa med styrda och individanpassade instruktioner medan någon som är mer utåtriktad klarar av att på egen hand utforska arbetsuppgiften och hur den kan lösas. Gör en riskbedömning av eleverna innan arbetet sätts i gång.

FORMA din framtid

Finsnickare eller maskinoperatör? Produktionsteknik eller möbeldesign? Utsikterna att få jobb ser bra ut för den som har en träutbildning. På webbplatsen FORMA din framtid finns fakta, röster och annat som är bra att läsa om man funderar på att gå en träutbildning. Årets guide är i produktion och skickas ut under hösten.

TEXT PEDER EDVINSSON

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen