Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Fråga oss: Uppsägning under semestern?
Sherwin-Williams

Fråga oss: Uppsägning under semestern?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Katia Storm, biträdande förhandlingschef och jurist/förhandlare på TMF, svarar på era frågor.

Katia_Westerlund

FrågaVad gäller när någon säger upp sig under semestern?

En anställd har under sin semester sagt upp sig och vi diskuterar när uppsägningstiden börjar löpa eftersom den endast är på en månad och han vill fortsätta ha sin semester uppsägningstiden ut. Jag vill helst att han avbryter semestern och kommer in för att avsluta sina arbetsuppgifter alternativt att uppsägningstiden börjar fr.o.m. dagen han är tillbaka i arbete. Vad gäller?

     

 Svar Formerna för uppsägning, uppsägningstiden och förläggning av den regleras i lagen om anställningsskydd, semesterlagen, aktuellt kollektivavtal eller i det enskilda anställningsavtalet. I LAS framgår att uppsägningstiden börjar löpa när arbetsgivaren säger upp en arbetstagare. Motsvarande regler finns inte för när arbetstagaren säger upp sig själv utan enligt allmänna rättsregler får uppsägningstiden anses börja löpa så snart arbetsgivaren mottagit uppsägningen. TMF rekommenderar därför att uppsägning från arbetstagaren sker skriftligt och daterat.

Vad gäller frågan om sammanfallande semesterledighet och uppsägningstid framgår i semesterlagen att en arbetstagare som själv säger upp sig under en påbörjad semesterledighet kan, om överens med arbetsgivaren, avbryta sin semesterledighet för att stå till förfogande för arbete och därigenom uppbära uppsägningslön under uppsägningstiden. Dock kan ingen kräva att en påbörjad semesterledighet ska avbrytas.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen