Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / Strategiskt / FORSKNING SKA FÅ RÄTSIDA PÅ ARBETSMILJÖN

FORSKNING SKA FÅ RÄTSIDA PÅ ARBETSMILJÖN

En europeisk studie kring arbetsmiljö i mindre företag visar att många invaggas i en falsk trygghet. ”På många mindre företag får man höra att de inte haft en olycka på tio år. Men det betyder inte att arbetsplatsen ärriskfri”, säger Ann-Beth Antonsson från IVL Svenska Miljöinstitutet.

EU-Osha arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.

EU-Osha arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att
arbeta på.

Den stora studien SESAME med stöd från EU (Europeiska miljöbyrån, EU-Osha) har bland annat tittat på trä- och möbelföretag i åtta länder. Dessa var Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Belgien, Frankrike, Rumänien och Italien. Ann-Beth Antonsson, IVL, var svensk representant i ledningen av denna undersökning.

Ann-Beth Aronsson, IVL

Ann-Beth Aronsson, IVL

– Vi såg en del olikheter mellan länderna när det gäller vilka som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna. I Sverige och Danmark har ju arbetsmarknadens parter stort ansvar och det finns många goda initiativ som exempelvis maskinkörkortet inom industrin, berättar Ann-Beth Antonsson.

Hon vill gärna framhålla att studien visar att de allra flesta av de undersökta företagen är mycket måna om att ingen skadas i arbetet. Men statistiken visar också att olyckor är vanligare i mindre företag.

– Här kan man se att det finns mindre resurser till att titta på arbetsmiljön. På många ställen ser man inget behov av att förändra då det inte hänt några olyckor under de senaste tio åren, förklarar Ann-Beth Aronsson.

Studien kom fram till att småföretagen kan delas in i tre olika grupper när det gäller att ta till sig kunskap kring arbetsmiljöfrågor. Dessa tre är:

• Avoiders, dessa undviker att se frågor kring arbetsmiljö

• Reactors, i den här gruppen reagerar man först när det är en inspektionen eller något annat som tvingar fram agerande.

• Learners, de redan frälsta som gärna går kurser och tar del av all öppen information som finns.

Den största gruppen är mittengruppen som inte har arbetsmiljön i tankarna förrän det blir skarpt läge.

företag, kommenterar Rickard

Lindberg, rådgivare inom arbetsmiljö,

säkerhet & hälsa hos Trä och möbelföretagen (TMF).

– Är man fem anställda på en snickeriverkstad finns det ingen hr-avdelningen eller några andra stödfunktioner. Alla måste fokusera på produktionen och mycket annat prioriteras bort.

Rickard, som deltog i det heldagsseminarium där den europeiska studien presenterades, är ofta ute bland medlemsföretagen i TMF och pratar kring arbetsmiljöfrågor. Han tycker att kunskapsnivån generellt är bra, men att det är sällan som just dessa frågor står högst på dagordningen.

– För de flesta är det något som faller mellan stolarna fram till att någon incident inträffar. Därför gäller det att hitta en metod kring hur vi arbetar med arbetsmiljön även i vardagen. Det bör finnas ett system där helst alla medarbetare i det lilla företaget blir engagerade.

– På en speciell dag kan exempelvis de som arbetar med maskinerna gå igenom dem enligt ett enklare protokoll. Då är det bra att även på ett enkelt sätt dokumentera vad som gjorts.

Rickard Lindberg, rådgivare arbetsmiljö, säkerhet och hälsa på TMF

Rickard Lindberg, rådgivare arbetsmiljö, säkerhet och hälsa på TMF

Rickard Lindberg menar att det lilla företagets korta beslutsvägar och att ”alla vet allt” också kan vara en fara.

– En och samma har skött en maskin i alla år och det har aldrig varit några problem. Då kanske man inte tänker på att det kan innebära stora risker om det blir förändringar i lokalen. Arbetsställningar ändras eller det kanske till och med kommer en ny person som ska sköta samma maskin.

Rickard Lindberg föreslår att företagare ska skaffa sig vad han kallar för ett årshjul där skyddsronder finns inplanerade under vissa perioder på året.

– Det behöver inte vara mer avancerat än att olika anställda får ansvar för att gå igenom olika delar av lokalen och maskinerna. Men att det görs enligt förutbestämda ramar och att man även dokumenterar det som inte behöver åtgärdas. Prevent har en checklista för snickerier som ligger på deras webbplats, den är bra att utgå ifrån.

Fem steg mot en bättre arbetsmiljö

Genom att dela upp arbetsmiljöarbetet i olika segment blir det mer överblickbart och lättare att ta tag i. TMF:s Rickard Lindberg föreslår att detta kan ingå i det förebyggande arbete du gör under året.

1 Riskbedömningar

Bestäm tidpunkt långt i förväg och ladda ner en checklista via tmf.se. De risker som bedöms allvarliga ska ha högsta prioritet. Upprätta en handlingsplan för det som inte kan genomföras direkt.

2 Skyddsronder

Alla, ensam eller med andra, kan genomföra en skyddsrond på sin arbetsplats – ladda ner en checklista via tmf.se.

3 Stress och arbetsbelastning

Våga ställa frågan till dina anställda, gärna med ett par följdfrågor, så får du ofta reda på bakomliggande orsaker och kan gå vidare med det.

4 Första hjälpen och brand

En punkt som är livsavgörande och som måstes sättas via tydliga rutiner och beredskap vid krissituationer.

5 Uppföljning

Årets viktigaste punkt som ska säkerställa att åtgärder har genomförts och att det inte finns några återstående punkter på listan.

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen