Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Företagen går stärkta ur pandemin – fortsatt expansion ökar behovet av utbildad arbetskraft

Företagen går stärkta ur pandemin – fortsatt expansion ökar behovet av utbildad arbetskraft

I TMF:s årliga undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov framgår en något lägre rekrytering av utbildad arbetskraft med anledning av pandemin Covid-19.

KINNARPS-company-16005-sv-vit

Trots begränsande rekommendationer och restriktioner har dock företagen klarat sig bra, och under 2020 har cirka 3 400 personer anställts inom branschen, vilket endast är ett par procentenheter lägre än föregående år. Företagen inom trä- och möbelindustrin är också optimistiska inför framtiden.

Enligt en samlad bedömning förväntas branschen behöva fylla cirka 2 500 vakanser det kommande året, vilket är något fler jämfört med 2020. Något som förstärker det försiktigt optimistiska läget är företagens utökade verksamhet samt behovet av nya tjänster som kommer att öka kraftigt över en 1-3-årsperiod.

– Det är glädjande att se att det fortfarande finns jobb direkt efter gymnasiet – som ger en bra lön samt ger möjlighet till utveckling eller vidare studier. Efterfrågan på arbetskraft har inte minskat på grund av pandemin. Väljer du en gymnasie- eller yrkesvuxutbildning nu kommer du ut på en urstark arbetsmarknad, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Branschen upplever dock fortfarande svårigheter med att rekrytera och hitta personal med rätt yrkeserfarenhet och hög kompetens. Efterfrågan på arbetskraft gäller särskilt Smålandslänen, Västra Götaland och östra Skåne.

I undersökningen framkommer det också att fler är nöjda och ställer sig positiva till utbudet av utbildningar än tidigare. TMF:s Rekryteringsrapport tas fram av Prognoscentret och publiceras en gång per år. Rapporten laddas ned från tmf.se/rekrytering.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen