Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Fler finsnickare på g

Fler finsnickare på g

Bild Marcus Zetterlund 2017

MARCUS ZETTERLUND Gör: Rektor på Leksands gymnasium sedan 2017. Leksand Gymnasium: 520 elever och 75 i personalen.

Kommunala Leksands gymnasium har nästan 50 procent fler förstaklassare än för två år sedan. Antalet elever som pluggar finsnickeri är 15 – fler än på många år. Rektor Marcus Zetterlund ger oss en förklaring till rekorden.

Varför går era elevantal upp?

– Elevkullarna är något större än tidigare, men vi ser också att fler som bor i kommunen väljer att plugga på hemmaplan och att fler elever från andra kommuner väljer Leksands gymnasium. Att det är Ekonomiprogrammet och yrkesprogram som Hantverksprogrammet finsnickeri och lärlingsutbildning som ökar mest har säkert att göra med en mycket attraktiv utbildning i ekonomiprogrammet, men även att man på yrkesutbildningarna lär sig det som efterfrågas av företagen. Man får jobb när man är klar med skolan. Tyvärr lägger andra liknande utbildningar ner, mellan Stockholm och Piteå är vi de enda med finsnickeri på programmet i dag.

Hur tajt kontakt har ni med branschen?

– Vi samarbetar med flera företag i trakten. I Hantverksprogrammet finsnickeri ingår 15 veckors APL och då behöver vi de här företagen – även om en del elever faktiskt praktiserat i Tyskland och England också. Företagen ingår även i vårt branschråd som vi hela tiden har möten med för att kunna skräddarsy våra utbildningar så att de passar företagens krav.

Under hösten har ni installerat en ny CNC-maskin i skollokalerna. Hur känns det?

– Det är ännu en anpassning till elevernas kommande yrkesliv och det känns fantastiskt att vi genom den gör dem ännu bättre förberedda för framtiden. Vi fick ta upp en ny dörr i ytterväggen och möblera om i verkstaden för att få plats med den och det har blivit väldigt bra. Ljungbergsfonden och flera lokala företag gjorde det möjligt för oss att skaffa den, med den nya CNC-maskinen är jag säker på att attraktionen för våra program stiger ytterligare.

TEXT PEDER EDVINSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen