Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan?
Sherwin-Williams

Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Bengt Johansson_cropped1

Fråga

Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan?

Får jag som arbetsgivare publicera uppgifter (namn och bild) på de anställda på företagets webbplats?

SvarNormalt kan arbetsgivaren publicera uppgifter om de anställdas namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och andra arbetsrelaterade uppgifter utan att fråga respektive anställd om lov. Publiceras uppgifterna som löpande text på företagets webbsida behöver arbetsgivaren endast ta ställning till huruvida publiceringen innebär en kränkning av arbetstagarens personliga integritet (den så kallade missbruksregeln i 5 a § personuppgiftslagen).

Har en arbetsgivare däremot gjort det möjligt att på olika sätt söka efter uppgifter om de anställda på företagets webbsida så är publiceringen endast tillåten om arbetsgivaren först gjort en så kallad intresseavvägning (10 § punkt f personuppgiftslagen) och kan motivera att fördelarna med att publicera sökbara uppgifter är större än de eventuella nackdelarna för de anställda. Arbetsgivarens intresse handlar då ofta om till exempel att upprätthålla god kundkontakt, marknadsföring eller medlemsservice.

För att få publicera bilder på anställda på Internet krävs normalt samtycke, men inte alltid. Om det inte finns ett behov för arbetsgivaren av att publicera en bild av en anställd kan publiceringen vara kränkande i lagens mening. Verksamheten kan dock vara av sådan art att arbetsgivaren har ett klart behov av att exempelvis kunna marknadsföra sina produkter och tjänster genom att publicera bilder på anställda som har kundorienterade arbetsuppgifter. I sådana fall kan arbetsgivarens intresse av att publicera bilderna väga tyngre än den anställdes intresse av skydd.

Bengt Johansson, chefsjurist
bengt.johansson@tmf.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen