Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Digitalisering ger en helt ny affärslogik
Sherwin-Williams

Digitalisering ger en helt ny affärslogik

Krönika

David Johnsson Vd, TMF

Ibland känns det som om knappt en tidning eller ett nyhetsinslag på tv eller radio handlar om annat. Under sommarens politikervecka i Almedalen kunde man varje timme och varje dag ta del av mer eller mindre välgrundade tankar, idéer eller ibland rena inbillningar kring digitalisering, digitaliseringens vedermödor, faror och möjligheter. Ofta i en kombination av framtidsoptimism och undergångsstämning. Det finns till och med en statlig digitaliseringskommission med uppdraget att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås.

Exakt vad digitalisering är och vad det innebär är svårt att reda ut. Det finns säkert lika många definitioner som användare. Många är oroliga, såsom brukligt är vid verkliga eller inbillade förändringar. Ni minns kanske paniken vid millennieskiftet? Skulle världen gå under, då datorerna inte ansågs klara övergången till 2000-tal? Maskiner med datoriserade komponenter skulle sluta fungera. Jag var då på en arbetsplats som investerade avsevärda pengar för att Y2K-säkra verksamheten, som det hette. Oklart om det gjorde någon skillnad. Saker kommer, som alltid, att förändras. Tidigare handlade digitalisering mest om att omvandla saker till digital form, exempelvis skanna in böcker och text. Nu handlar det mer om ökad användning av internet och datorer. Det må handla om digitalisering av distribution, media eller rent av ”internet of things”, exempelvis produkter, maskiner och byggnaders möjlighet att kommunicera.

Digtialisering är begreppet som kommer att omvandla alla branscher och påverka varje företag. Klart är att det bara börjat. Titta exempelvis på förändringarna i taxinäringen eller i hotell-och musikbranscherna. Vilken statlig kommission hade kunnat utreda fram det?

Digitaliseringen kommer att förändra traditionell affärslogik och traditionella mönster på ett sätt som är omöjligt att förutspå. Men lika klart är att vi även fortsättningsvis kommer att behöva fysiska produkter tillverkade i traditionell industri. Möjligen överdrev tidigare finansministern Anders Borg när han myntade begreppet ”digitalisera eller dö”. Sant är dock att vinnarna, som vid alla paradigmskiften, kommer att bli de som bäst förstår och utnyttjar de nya möjligheterna.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen