Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Spaningen / ”Det måste bli lönsamt att ta ansvar”
Sherwin-Williams

”Det måste bli lönsamt att ta ansvar”

Robin Ljungar

Robin är utbildad civilingenjör inom kemiteknik från KTH och har många års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Vilka områden inom trä- och möbelindustrin kommer du och TMF att fokusera på i din nya roll?

– Vi har framförallt tre stora utmaningar; dels hur vi mer effektivt ska nyttja vår fantastiska träråvara och säkra ett hållbart skogsbruk men även att vi måste minska kemikalierna i vår närmiljö. Den tredje stora och viktiga utmaningen är sociala frågor, fattigdomsfrågor, kopplat till industri och tillverkning. Här är trä- och möbelbranschen på god väg, och har bra föru sättningar, att verkligen bidra. Vår bransch har alla möjligheter att vara ledande och kunna uppfylla högt ställda krav inom dessa tre områden.

Robin Ljungar kommer som miljö- och hållbarhets-chef även att ansvara för Möbelfakta, TMF:s referens- och märkningssystem för möbler, som i den uppdaterade versionen satsar allt mer på krav och kravuppföljning inom just miljö och socialt ansvar.

Finns det stort behov av en miljö- och hållbarhetschef inom trä- och möbel-branschen?

– Vi står inför en rad utmaningar både inom miljö och sociala utveckling globalt. TMF:s medlemsföretag verkar på en marknad med tuff konkurrens från omvärlden, inte minst från lågkostnadsländer. Många gånger tar man inte ansvar fullt ut för vare sig miljö eller sociala frågor och då sker inte företagandet på lika villkor vilket resulterar i snedvriden konkurrens. För att både värna en hållbar utveckling och sunda villkor på marknaden är denna roll mycket viktig.

Om du fick önska ett antal saker som ska ha hänt med hållbarhetstänket i branschen inom tio år; vilka är det?

– Jag ser framför mig en framtid där man konkurrerar med smarta lösningar, design, formspråk, teknik, kvalitet och ansvarstagande – inte en marknad där det lönar sig att fuska genom att strunta i miljön och ge de människor som arbetar i produktionen usla arbetsvillkor. Det måste bli lönsamt att ta ansvar och verka för en hållbar utveckling. Detta kräver dock en ökad medvetenhet bland branschens kunder att efterfråga produkter med inte bara god kvalitet utan även att hänsyn tagits till miljön och sociala krav och att man är beredd att betala för detta.

Från TMF:s sida är tillsättningen av Robin Ljungars tjänst en uttalad prioritering av miljö och hållbarhet framöver.

– Hållbarhet är en av våra viktigaste framtidsfrågor och hållbart företagande är också en förutsättning ur konkurrenssynpunkt. Våra medlemsföretag ligger redan långt framme, och det arbetet vill vi som organisation driva och utveckla vidare inom hela branschen, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på TMF.


Foto: Orlando G Borgström

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen