Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Derome utökar verksamheten
Sherwin-Williams

Derome utökar verksamheten

DeromeDerome utökar sin verksamhet inom industriell produktion av bostadshus i trä och köper upp Setra Plusshus. Från och med den 1 juni kommer Plusshus att ingå i Deromekoncernen under namnet Derome Plusshus. Setra Plusshus är ett helägt dotterbolag till Setra Group och levererar kundanpassade bostadshus i trä. Affären med Plusshus ligger i linje med den satsning som Derome tidigare berättat om gällande egen produktion av bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik.

– Trä är det mest miljövänliga av alla byggnadsmaterial och Deromes unicitet är att hantera hela värdekedjan, från skog till färdigt hus, säger Peter Mossbrant, vd för Derome Hus.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen