Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Den enda, hållbara vägen
Sherwin-Williams

Den enda, hållbara vägen

David Johnsson, vd, TMF

David Johnsson, vd, TMF

Arbetet med miljöfrågor har fått allt större fokus under senare år. Hållbarhet, cirkularitet och klimat hanteras inte lättvindigt och med vänsterhanden av någon, och för näringslivet har detta i ordets rätta bemärkelse blivit överlevnadsfrågor. Det företag som i dag inte kan visa att man har miljöfrågan i fokus har sannolikt en tuff, men möjligen inte så lång, resa framför sig. Att på allvar arbeta med miljö och klimat betraktas i näringslivet som en självklarhet. Att avsätta kraft, tid, och framför allt resurser är en hygienfaktor.

På TMF har vi ofta anledning att vara stolta över våra medlemmar. Många ligger i absolut framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Man arbetar med cirkularitet. Man arbetar med transporter. Man arbetar med klimat. En utmaning har varit att infoga hållbarhetsarbetet i affärsmodeller och att skapa ett värde som slutkunden också är beredd att betala för. Att kunna ta betalt är givetvis en förutsättning för näringslivets själva existens och i sammanhanget gäller det att ta betalt för det mervärde som skapas. Att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

TMF:s medlemmar har en oerhörd fördel framför många andra delar av näringslivet eftersom man i så stor utsträckning arbetar med trä. Trä är ju det material som kan sägas vara svaret på många av våra klimatutmaningar och det gäller oavsett om man arbetar med möbler, golv, kök eller byggande. Det är i dag svårt att se begränsningar i träets användningsområden och att man redan nu kan välja trä till allt i stället för olja är i sig en makalös förändring.

Även på TMF arbetar vi mycket med hållbarhet. Vi har till exempel precis tagit fram en guide till hur man kan arbeta med Agenda 2030, det vill säga den färdplan för hållbar utveckling som antogs i FN:s generalförsamling 2015. Detta har vi gjort för att kartlägga de mål som TMF som organisation – men också branschen som helhet – kan arbeta med, samt prioritera de frågor som är relevanta för oss och våra medlemsföretag. Varken för oss eller för branschen är detta något konstigt, utan självklarheter i stävan mot en mer hållbar utveckling. Vi gör helt enkelt vår del och hoppas och tror att fler ska ansluta sig. I det lilla är ju hållbarhet en överlevnadsfråga för det enskilda företaget, men i det stora en fråga om överlevnad för planeten. Ur det perspektivet känns valet ganska enkelt.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen