Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / ”De extra fem kvadratmetrarna kommer att göra en hel del för planlösningen”
Sherwin-Williams

”De extra fem kvadratmetrarna kommer att göra en hel del för planlösningen”

”De extra fem kvadratmetrarna kommer att göra en hel del för planlösningen och användningsområdet.”

Arvid Cedergren, vd på Jörnträhus, om att Boverket utreder förutsättningarna för att utöka byggnadsarean för attefallshus från dagens 25 kvm till 30 kvm. Även fortsättningsvis skall den totala arean för bygglovsfria byggnader begränsas till 40 kvm. Utredningen väntas vara klar senast 30 april 2018.

Attefallshus

Attefallshus

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen