Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Så blev danska möbler en exportsuccé

Så blev danska möbler en exportsuccé

Danska-möbler-exportsuccé

Såväl Sverige som Danmark har en stark möbelindustri med hög andel export. Men medan Sverige kännetecknas av en ansenlig inhemsk produktion har vårt grannland valt en lite annorlunda väg till att bli en erkänd möbelnation. Fokus på sälj. Och ett starkt designarv som öppnar det dörrar för det nya. Det är faktorer som gör danska möbler till en exportsuccé.

Trots att Danmark är ett litet land ligger det i topp bland de europeiska länderna när det gäller andelen exporterade möbler av den totala produktionen. 2012 exporterade Danmark 76 procent av möbelproduktionen, att jämföra med Sverige som exporterade 60 procent. Detta enligt en studie framtagen av Centre of Industrial Studies på uppdrag av TMF.

Trä & Möbelforum har besökt Köpenhamn för att ta temperaturen på den danska möbelbranschen och dess exportframgångar. Vi fick träffa två personer med järnkoll: Michael Eirup, projektledare på TMF:s motsvarighet i Danmark, Trae- og Møbelindustrien (TMI) och Kasper Salto, designer.

– Danmark har en tradition av handel. Vi är beroende av både export och import. Vi kan inte leva på det vi har och har inte en tillräckligt stor hemmamarknad, säger Michael Eirup.

Michael-Eirup

Michael Eirup.

– Jag tror att en del av förklaringen till att dansk möbelindustri lyckats bra med exporten står att finna i en kombination av produkterna och storyn om Danmark, som skapats av komponenter som HC Andersen, kungahuset och en enkelhet inspirerad av Japan.

Michael Eirup betonar också vikten av bra säljare för att lyckas med export. Han menar att dagens designföretag är bättre på försäljning än det han kallar ”den gamla designindustrin”.

Michael Eirup tar emot i Dansk Industris magnifika glashus mitt i city. Mötesrummet är ljust och luftigt med utsikt över Rådhusplatsen och inrett med en dansk designklassiker – Arne Jacobsens röda Svanenstolar.

Jacobsen, som gick bort 1971, räknas som en företrädare för funktionalismen. Flera danska arkitekter och formgivare har börjat sina karriärer på hans arkitektkontor, som till exempel Hans J Wegner och Jørgen Gammelgaard. Möblerna designade av det gamla danska gardet, med Jacobsen i spetsen, är fortfarande mycket populära världen över. De satte Danmark på designkartan redan på 50-talet. Vad betyder då detta designarv för dagens danska designer?

– Det är en svår balansgång mellan gammalt och nytt, säger Kasper Salto, designer, som sedan länge samarbetar med Fritz Hansen. Ett möbelföretag som producerar och säljer Arne Jacobsens möbler.

Kasper-Salto

Kasper Salto

– Det är ett problem för Fritz Hansen att hantera det gamla och samtidigt skapa helt nya produkter. Å ena sidan är det superbra att dansk design är världsberömd. På så vis har man råd att experimentera. Och det är bra för mig att Fritz Hansen är känt internationellt. Det öppnar dörrar för mig och mina möbler. Vi kommer med som en liten vagn på detta berömda tåg. Å andra sidan är det negativt att historien står i vägen för det nya, moderna.

Kasper Salto berättar att han jobbat för Fritz Hansen sedan 1997 och att hans möbler har sålt bra. Men att Arne Jacobsens möbler fortfarande står för 60–70 procent av Fritz Hansens försäljning.

När Kasper Salto jämför dagens danska möbelindustri med gårdagens anser han att den förr var designdriven med produktens funktion i fokus. Nu är den säljdriven och det handlar mer om färg och form och ett fokus på business och logistik.

Sedan millennieskiftet har ett antal nya danska designföretag etablerat sig och blivit framgångsrika. Såsom Muuto, Hay och Normann Copenhagen, som du möter på sidan 11. Och efter finanskrisen har många unga människor startat designföretag där produktionen ligger utanför huset.

Finns det några utmaningar för dansk möbelindustri?

– Matchmakingen mellan designer och producent måste bli bättre, säger Michael Eirup.

Han menar att man ofta snackar förbi varandra i dag, vilket exempelvis kan resultera i att en designer ritar en stol som sedan inte fungerar att producera.

– Tidigare kunde designer också hantverket. Nu är den kunskapsnivån lägre, och vi har en dialog med designskolorna om att studenterna behöver insikt om hela processen. Dagens designer måste kunna mer om tillverkning och producenterna måste lära sig mer om designerns behov.

2013 lanserade den danska regeringen en plan för tillväxt för de kreativa industrierna, där design ingår som en viktig del. Här målas visioner upp om bättre finansiering, bra utbildningar, nya designsamarbeten och Köpenhamn som Designhuvudstad i världen 2016/2018. Bland annat. Att utforma en sådan strategi vittnar om att den danska regeringen ser de kreativa industrierna som viktiga för den danska ekonomin. Det visar också att man vill främja den kreativa sektorn och skapa förutsättningar för att den ska kunna expandera. Än har dock denna plan inte hunnit ge några betydande resultat. Michael Eirup menar att politikernas jobb är att utforma ramar.

– Näringslivet har ett ansvar att arbeta inom de ramar politikerna skapar.

Ett initiativ från TMI i syfte att uppdatera den danska designhistorien är utställningen Images of Danish Furniture. Där möts klassiker och modern design och ambitionen är att visa upp hela registret av vad dansk möbeldesign har att erbjuda. I augusti visades utställningen i entréplanet till Dansk Industris hus. Den attraherade många besökare, inte minst utländska turister.

– Nu är planen att utställningen ska gästa danska ambassader utomlands, säger Michael Eirup.

I samband med det ska TMI verka för att skapa kontakt mellan danska möbelföretag och tänkbara kunder i de länder utställningen besöker.

Text: Charlotta Zingmark
Illustration: Team Hawaii

Relaterade artiklar

1 kommentar

  • Pingback

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen