Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Dags att skrota stämpelklockan?
Sherwin-Williams

Dags att skrota stämpelklockan?

För två år sedan tecknade Idea ett kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden gällande den unika arbetsmodellen målstyrd arbetstid. Förbundsdirektör Monica Lysholm har varit med under hela resan.

Text Henrik Blomgren Foto Pernille Tofte

Vad är målstyrd arbetstid?

– Målstyrd arbetstid innebär att du som anställd har en kontinuerlig dialog med din närmsta chef, så att du kan planera tiden efter arbetsuppgifterna. Det viktiga är att det blir gjort – inte när det blir gjort. Det ska också vara lätt att gå tillbaka till reglerad arbetstid om någon av parterna skulle vilja det.

Hur har det fungerat?

– Majoriteten av de arbetsgivare som är kollektivavtalsbundna hos oss har i dag en eller flera tjänster på målstyrd arbetstid. De arbetsgivare som har det är nöjda men jag tror också att det uppskattas av de anställda. Samtidigt dyker det hela tiden upp nya frågor och reflektioner som vi måste fånga upp.

Vad har ni stött på för utmaningar?

– En sak är hur man ska följa upp att den anställda kan lägga jobbet åt sidan med gott samvete. För att arbetstidsmodellen ska fungera måste det finnas ett ömsesidigt förtroende mellan anställd och arbetsgivare. Tanken är att den kontinuerliga dialogen ska leda till att chefen upptäcker om en person jobbar för mycket.

För vilka lämpar sig målstyrd arbetstid?

– Det handlar inte så mycket om själva arbetsuppgiften och det fungerar lika bra i små som stora organisationer. Däremot måste det finnas en frihet och en möjlighet att faktiskt kunna planera sin arbetstid. Det är också viktigt att chefen har tid att föra den dialog som krävs. Du kan till exempel inte ha en grupp på 50 anställda och tro att du som chef kan föra en kvalitativ dialog med alla.

Kommer vi att se mer av detta i framtiden?

– Målstyrd arbetstid är en ny modell och som med allt nytt tar det ett tag innan det känns helt naturligt. Men jag tror att hela samhället rör sig mot målstyrd arbetstid och att det kommer att sprida sig till andra områden på arbetsmarknaden. Det är så här framtiden ser ut.

/faktaruta 1/monica_lysholm_3

Monica Lysholm

Bor: I Enebyberg, Täby.

Familj: Två livliga tonårsdöttrar.

Ålder: 45 år.

Gör: Förbundsdirektör på Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.

Jobbar helst: I kontorshörnan. ”Jag är mest kreativ på förmiddagarna.”

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen