Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Hallå där! / Boverket jobbar för enklare byggregler
Sherwin-Williams

Boverket jobbar för enklare byggregler

Den 1 juli 2017 tillträdde Anders Sjelvgren som ny generaldirektör för Boverket. På Trähusdagarna den 14–15 mars ska han föreläsa om vägen mot enklare och effektivare bostadsbyggande – en fråga som ligger högt på hans agenda.

Vad blir huvudspåret på Trähusdagarna?

– Jag ska prata om vikten av att vi fortsätter att hålla uppe bostadsbyggandet. Det finns ett grundläggande behov av bostäder, däremot behöver vi bygga för fler kategorier än vad vi har gjort tidigare. Då är det viktigt att vi tittar på hur vi kan bygga effektivt, hur vi kan sänka kostnaderna och hur vi kan bygga bra bostäder för att möta de utmaningar vi har. En viktig sak att titta på är hur ett regelverk ska se ut för att möjliggöra det.

ANDERS SJELVGREN ÅLDER: 51 år YRKE: Generaldirektör, Boverket FAMILJ: Gift och tre barn BOR: I Karlskrona AKTUELL: Talar på Trähusdagarna den 14–15 mars FRITIDSINTRESSE: Tycker om att vara på sjön

ANDERS SJELVGREN
ÅLDER: 51 år
YRKE: Generaldirektör, Boverket
FAMILJ: Gift och tre barn
BOR: I Karlskrona
AKTUELL: Talar på
Trähusdagarna den
14–15 mars
FRITIDSINTRESSE:
Tycker om att vara på sjön

Vad gör Boverket för att förenkla regelverket?

– Nu har regeringen tillsatt utredningen Modernare byggregler, som ska se över regelverket. Där försöker vi bistå på olika sätt samtidigt som vi tittar på vad vi kan göra under tiden. Vi har tagit fram ett förslag för serietillverkade hus och nu behöver vi även titta på utförandefasen. I dag bygger regelverket på att varje hus är unikt och byggs på en lokal plats, så systemet är egentligen inte riggat för industriella processer. Det måste vi komma till rätta med.

Hur ser du på de funktionskrav som finns i regelverket och att det är svårt att tolka vad som är godkända lösningar?

– Funktionskrav är en förutsättning för den tekniska utvecklingen, men de ställer också krav när det kommer till att bedöma om de uppfylls. Därför är det viktigt att man skapar ett system för kontroll, uppföljning och godkännande. Om en detaljlösning blir normerande finns det en risk att vi inte får den utveckling som funktionskraven är tänkta att driva. Det är ett identifierat problemområde som även ingår i Modernare byggregler.

Hur tror du att digitaliseringen skulle kunna underlätta för branschen?

– Digitaliseringen är en viktig fråga. Ett underlag som är digitalt och återanvänds i hela processen kan både snabba på processen och ge större säkerhet. Om man kan digitalisera regelsystem och kontroller skulle man kunna snabba på processen avsevärt. Du skulle till exempel kunna få besked direkt när du söker bygglov. Här ser vi att andra sektorer har kommit längre och det behöver vi också göra.

Text: Henrik Skapare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen