Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Under lupp / Trähusföretagen efterlyser: Stabilare regelverk
Sherwin-Williams

Trähusföretagen efterlyser: Stabilare regelverk

Viktiga framsteg, men det saknas fokus på småhus. Så recenserar Per Gutung, Skidstahus, och Peter Mossbrant, Derome, de senaste årens bostadspolitik.

Enligt Peter Mossbrant råder det en förtätningshysteri i Sverige idag.

– Samtidigt vill 60–70 procent av dem som står i begrepp att byta bostad bo i småhus, säger han.

Både Per Gutung, marknadschef på Skidstahus, och Peter Mossbrant, vd på Derome Förvaltning och Derome Hus, sitter med i TMF:s styrgrupp för trähus. Vi bad dem kommentera bostadspolitiken och partiföreträdarnas intervjusvar.

– Ur vårt perspektiv har de senaste årens politik varit jättebra, jag tycker att vi får bra genomslag hos politikerna. Det gäller till exempel förbudet mot kommunala särkrav, säger Per Gutung.

– Attefall har stoppat regelverk som lett till kostnadsökningar. Men det tog lång tid innan de insåg att det var de själva som orsakade kostnadsökningar för bostäder. Alla åtgärder har kommit det senaste året, säger Peter Mossbrant.

Peter-Mossbrant, vd för Derome

Peter-Mossbrant, vd för Derome

Ingen av dem tror att de förändringar som trädde i kraft vid halvårsskiftet får någon betydelse för vare sig bostadsbristen eller trähusbranschen.

– Men de är tecken på ett systemskifte, från att allt styrts av kommunen till att det blir enklare att göra mindre åtgärder, säger Per Gutung.

Gutung efterlyser också en blocköverskridande bostadspolitik – ”den borde ses som ett samhällsintresse, som järnvägar och motorvägar” – samt ett större fokus på småhus. Några subventioner för den typen av bostäder behövs inte, menar han.

– Kan man förenkla och standardisera över hela landet, vore det bättre än kommunala särkrav och skattemedel på det.

Per Gutung, marknadschef Skidstahus.

Per Gutung, marknadschef Skidstahus.

För hyresrätter är läget annorlunda. Gutung och Mossbrant ser subventioner som den enda möjligheten att få igång byggandet, så länge hyreslagstiftningen ser ut som den gör.

– Antingen måste man göra det möjligt att höja hyrorna, eller så behövs någon form av investeringsstöd, säger Peter Mossbrant.

Att subventioner skulle minska produktutvecklingen tror varken han eller Per Gutung.

– Det som påverkar produktutvecklingen är stabila regelverk. Det lönar sig inte att försöka standardisera produktionen, om reglerna hela tiden ändras, säger Peter Mossbrant.

Enhetliga kommunala regler, enklare regelverk, mer tillgänglig mark för byggande och mer regionalt tänkande är andra viktiga frågor för branschen, enligt Per Gutung och Peter Mossbrant.

Och självklart en större förståelse för småhusens roll i bostadsbeståndet.


Text: Per Torberger

LÄS ÄVEN: Skarpa skiljelinjer i bostadspolitiken

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen