Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Poster skapade av Daniel Nilsson
Daniel Nilsson
  • Eurokoder på SIS webbplats

    Regeringen gav förra året Boverket i uppdrag att utreda och förhandla med SIS om vilka eurokoder som kunde omfattas och hur de kunde bli tillgängliga för alla. Boverket har nu träffat ett avtal med SIS, som innebär att eurokoder kan laddas ner från SIS webbplats www.sis.se. 

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen