Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / 8 användningsområden för validering

8 användningsområden för validering

Nyanlända

Validering är ett bra verktyg för att testa nyanlända som har med sig erfarenhet och kunskap som kan vara svår att bedöma med hjälp av samtal.

Arbetssökande

För den som har lärt sig någonting på annat sätt än genom formell utbildning är validering ett sätt att få sina kunskaper på papper.

Nuläge på kompetens

Som en del i sin strategiska kompetensförsörjning kan företag kartlägga vilka kunskaper som finns hos deras personal i dag.

Visa att man har kompetensen

För företag kan det bli aktuellt att visa för sina kunder och leverantörer att de har rätt kompetens.

Omställning

Om vi skulle gå in en lågkonjunktur kan validering användas för omställningsuppdrag och liknande.

Byte av bransch

Genom att validera sina kunskaper kan en arbetssökande bli attraktiv för arbetsgivare i en större sektor.

Läsa vidare

För den som vill läsa vidare kan validering vara ett sätt att visa att man har de yrkeskunskaper som krävs för att bli behörig till vissa utbildningar.

Personliga anledningar

Det kan till exempel handla om att man vill ha ett diplom eller ett papper att hänga på väggen.

Läs mer

Läs mer om Validering och Framtidens Industri tmf.se/validering.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen