Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / 5,5 år mellan detaljplan och bygglov
Sherwin-Williams

5,5 år mellan detaljplan och bygglov

shutterstock_4093933215,5 år – så lång tid tar det i snitt från att en detaljplan vinner laga kraft tills bygglovsansökan lämnas in.

Dagens Nyheters granskning i slutet av juli av 25 000 byggda lägenheter 2015 visar att byggherrar medvetet bygger bostäder etappvis och att fördröjningen inte bara beror på infrastrukturfrågor. Göran Cars, professor i stadsplanering vid KTH förklarar för DN:

– Företagen vill inte få ut för många bostäder på marknaden samtidigt. Ju större efterfrågan är, desto högre priser kan du få. Det är så marknaden fungerar och det gäller ju egentligen oavsett om det är bostäder eller glass.

I en uppföljande artikel kommenterar bostadsminister Peter Eriksson att han vill se över kommunernas möjligheter att ta fram detaljplaner med kortare giltighetstid än dagens 15 år för att snabba på byggtempot. Han poängterar också att en del kommuner blivit bättre på att hantera processen med detaljplan och markanvisning, vilket också gör att bostäderna blir färdiga snabbare än de tio år som DN:s undersökning visar att det tar från detaljplan till färdigt hus.

– Om tio aktörer jobbar på ett område med 3 000 bostäder kan man få större produktion än om det bara är två företag, säger han till DN.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen